روی طرف ما با دو دسته از عزیزان است: 

– دسته اول، کسانی که تجربه خرید عمده محصولات مختلف را دارند (و یا می خواهند برای اولین بار تجربه کنند) و بازاریاب می باشند.

– دسته دوم، کسانی که امکان و یا فرصت خرید عمده در تعداد بالا را ندارند ولی می توانند محصولات ترک جامه را بین اقوام، دوستان و آشنایان خود

معرفی کنند و از سود مناسبی هم برخوردار شوند.

 

خطاب به افرادی که می خواهند خرید عمده داشته باشند و در واقع از دسته اول هستند - :

همکاران گرامی ، شما جهت خرید عمده میتوانید درخواست خود را از طریق فرم تماس با ما ارسال نمایید و شامل قیمتهای ما بصورت عمده شوید و یا

میتوانید بطور مستقیم از سایت خریداری نمایید و با توجه به تعداد خریداری شده از تخفیف های  10  تا 40 درصد ما بهره مند شوید

خطاب به افرادی که می خواهند خرید تعداد محدود (و نه خیلی زیاد) داشته باشند و در واقع از دسته دوم هستند - :

مشتری گرامی شما میتوانید محصولات ما را بین اقوام ، دوستان و آشنایان خود معرفی کنید و از سودهای  10.0000، 30.000 ،50.000 

 تومانی ما با توجه به تعداد خریداری شده بهره مند شوید فقط کافی است افرادی که از طریق شما از سایت ترک جامه خریداری میکنند

مشخصات شما ( نام و نام خانوادگی ، آدرس ، شماره تماس ) را از طریق فرم تماس با ما ، برای ما ارسال نماییند